KURSY JĘZYKOWE

Home / KURSY JĘZYKOWE
  • Kursy językowe dla dzieci i młodzieży (2-6 osób)
  • Zajęcia indywidualne
  • Kursy językowe dla dorosłych
  • Kursy przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego, Matury.
  • Kursy przygotowujące do egzaminów certyfikujących (FCE, CAE, TOEFL iBT, IELTS i wiele innych)
  • Kursy firmowe (tzw. Tailor-Made Training)
  • Konwersacje
  • Language Immersion (kursy z native speakerem)

Wszystkie formy kursów językowych mają jedną wspólną cechę. Zajęcia odbywają się w grupach do  maksymalnie 6 osób, co na pewno wyróżnia naszą szkołę spośród innych w tym regionie. Dzięki małym grupom jesteśmy w stanie poświęcić większą uwagę każdemu uczestnikowi kursu.

Zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb każdego ucznia mogą odbywać się siedzibie szkoły, jak i w domu klienta. Wybór zajęć indywidualnych pozwala na dostosowanie godziny i wymiaru czasowego do oczekiwań klienta. Minimalny wymiar czasowy to 45 min/tydzień.

Kursy językowe dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych oraz kursy przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego, Matury, egzaminów certyfikujących odbywają się siedzibie szkoły. Na prośbę klienta kurs może zostać zorganizowany we wskazanym miejscu poza szkołą. Podstawą utworzenia grupy kursowej jest podobny poziom zaawansowania językowego uczestników. W przypadku niewielkich rozbieżności w poziomie zaawansowania lektor przeprowadza zajęcia wyrównawcze.

Kursy językowe dla firm (tzw. tailor-made) to kursy organizowane zazwyczaj w siedzibie firmy. Na prośbę firmy kurs można zorganizować w siedzibie naszej szkoły. Są to kursy języka ogólnego, oraz branżowego, które rozwijają umiejętności językowe potrzebne w danej branży. Kursy są dostosowywane do wymagań firmy, zarówno w zakresie omawianego materiału, jak i godzin odbywania się zajęć. Wymiar czasowy to minimalnie 45 min/tydzień.

Każda firma po nawiązaniu współpracy otrzymuje własnego opiekuna, który wraz z lektorem zadba o najwyższą jakość naszych usług.

Każda firma w ramach współpracy otrzymuje pakiet tzw. doradztwa językowego czyli fachowej pomocy z zakresu języka obcego.

Konwersacje to zajęcia indywidualne lub grupowe zorientowane na kształtowanie umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku obcym, lub utrzymywania tej umiejętności na odpowiednim poziomie. Konwersacje są przeznaczone dla osób posiadających podstawy języka obcego.

Sprawdź nasze kursy językowe