Language Immersion kurs intensywny

Language Immersion kurs intensywny

Opis kursu

CJT Bukal oferuje Państwu kursy językowe w systemie tzw. language immersion. Language Immersion – Zanurzenie językowe lub po prostu zanurzenie, jest metodą nauczania języka obcego, w której język docelowy jest medium komunikacji podczas zajęć. Dzięki tej metodzie kursanci mają zwiększoną możliwość prowadzenia dyskusji w języku docelowym. Głównym celem tej metody jest propagowanie bilingwizmu, a także rozwój kompetencji językowych kursanta w dziedzinie, w której jest już biegły w języku ojczystym. Pierwsze nowoczesne programy Language Immersion pojawiły się w Kanadzie w latach 60-tych ubiegłego wieku, gdzie anglojęzyczni rodzicie podjęli inicjatywę, aby zajęcia w szkole były prowadzone po francusku, w celu oswojenia dzieci z francuskojęzyczną częścią kultury tego kraju. (więcej informacji w zakładce IMMERSION).

Instruktor:

Program kursu

Program kursu jest pusty
Cena
180.00zł
Studenci
0
Kategorie