Angielski prawniczy

Angielski prawniczy

Opis kursu

CJT Bukal oferuje Państwu kursy językowe dla prawników. Wymiar czasowy zajęć to odpowiednio 45, 60 lub 90, raz lub dwa razy w tygodniu. Osobom dorosłym i starszej młodzieży proponujemy także kursy immersyjne z języka angielskiego i niemieckiego, które pozwalają w bardzo krótkim czasie osiągnąć imponujące postępy w porozumiewaniu się w języku obcym (więcej informacji w zakładce IMMERSION).

Warunkiem otrzymania certyfikatu/zaświadczenia jest uczestnictwo w zajęciach na poziomie minimum 85% oraz uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich tekstów przeprowadzanych w trakcie szkolenia.

Angielski prawniczy – Lektor:

Program kursu

Program kursu jest pusty
Cena
45.00zł
Studenci
35
Kategorie