IMMERSION

Home / IMMERSION

Language Immersion z Centrum Językowo-Tłumaczeniowym „Bukal”

Proponujemy Państwu niezwykle intensywny trening językowy – Language Immersion:

  • 4 następujące po sobie dni,
  • 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych przez naszą doświadczoną kadrę, w tym native speakera,
  • szczegółowo opracowany rozkład zajęć w ciągu dnia,
  • stały kontakt z językiem podczas zajęć, przerw i posiłków,
  • program nastawiony na spełnienie Państwa indywidualnych potrzeb językowych.

Na czym polega Language Immersion?

Zanurzenie językowe lub po prostu zanurzenie, jest metodą nauczania języka obcego, w której język docelowy jest medium komunikacji podczas zajęć. Dzięki tej metodzie kursanci mają zwiększoną możliwość prowadzenia dyskusji w języku docelowym. Głównym celem tej metody jest propagowanie bilingwizmu, a także rozwój kompetencji językowych kursanta w dziedzinie, w której jest już biegły w języku ojczystym. Pierwsze nowoczesne programy Language Immersion pojawiły się w Kanadzie w latach 60-tych ubiegłego wieku, gdzie anglojęzyczni rodzicie podjęli inicjatywę, aby zajęcia w szkole były prowadzone po francusku, w celu oswojenia dzieci z francuskojęzyczną częścią kultury tego kraju.

Nasz program jest oparty na tej metodzie i ma na celu zintensyfikowaną naukę i akwizycję języka angielskiego. Czterodniowy kurs jest zaprojektowany dla osób z dużą determinacją i nastawionych na szybką i skuteczną naukę języka w przyjaznej atmosferze.

Zgodnie z założeniami każdego dnia w godzinach 8.00-19.00 będzie odbywać się 10 godzin zegarowych zajęć z przerwą na lunch (zawarty w cenie).

 Language Immersion

Language Immersion