Voucher COOK AND LEARN

 

Regulamin:

 1. Wystawcą Vouchera jest Cook and Learn z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
 2. Voucher jest ważny okres miesięcy od daty zakupu.
 3. Ważność Vouchera nie ulega przedłużeniu.
 4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 6. Voucher może być zrealizowany wyłącznie jednorazowo, nie istnieje możliwość podziału wartości vouchera.
 7. Cook and Learn nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został uszkodzony lub utracony po przekazaniu Nabywcy.
 8. Cook and Learn ma prawo do odmowy realizacji Vouchera w sytuacji gdy:
  1. Został on uszkodzony w sposób uniemożliwiający sprawdzenie jego autentyczności
  2. Upłynął termin ważności
 9. Przed realizacją Vouchera konieczny jest wcześniejszy kontakt z wystawcą Vouchera w celu ustalenia terminu oraz szczegółów wydarzenia.
 • Zmiana lub odwołanie udziału w zajęciach może nastąpić najpóźniej 48 godzin przed zajęciami. W innym wypadku Voucher uważa się za wykorzystany.
 • Wystawca Vouchera zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych i poinformuje o tym najpóźniej 24 godziny przez zajęciami. W przypadku odwołania warsztatów z winy organizatora w ostatnim miesiącu ważności Vouchera,ważność Vouchera zostaje przedłużona o 30 dni
 • Nabywca/Obdarowany wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 • Cook and Learn zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia i opublikowania zmienionego Regulaminu.
 • Regulamin jest uważany za zaakceptowany przez Nabywcę z momentem dokonania zapłaty.

 Cook and Learn

Kubiny 6

41-710 Ruda Śląska

tel. 609 411 835

E-mail: biurobukal@gmail.com