Tłumaczenie konsekutywne – Finlandia

Tłumaczenie konsekutywne w trakcie wizyty członków Śląskiego Klastra Multimedialnego HubClub w Turku, Finlandia.

Leave a Reply