Tłumaczenie konsekutywne – Szwecja

Tłumaczenie konsekutywne w trakcie wizyty członków Śląskiego Klastra Multimedialnego HubClub w Malmo, Szwecja.

Leave a Reply