Project

Business English

Szkolenie z zakresu Business English w ramach projektu „Znajdź partnera biznesowego – odkryj nowe rynki zbytu”, zoorganizowane wspólnie z „Lysson TEACH & TRANSLATE”. Wymiar godzinowy 420h.